Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Babeta Kašovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511

Viera Kaššayová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 301

Ing. Mária Kaššová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Desana Kiselová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Patrícia Kleinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

Zdenka Kleinová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
First page Previous page ... 35 36 [37] 38 39 ... Next page Last page