Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Peter Kolenčík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636

MUDr. Milena Konarska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF/x

Adrian Konček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Margaréta Kondeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 35 36 [37] 38 39 ... Next page Last page