Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

Mgr. Miloš Hrabovský

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 330

Mgr. Monika Hrbková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dOSE/x

MUDr. Zuzana Hribíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Monika Hrončová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Hrúzová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Ľuboš Hudák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB
First page Previous page ... 24 25 [26] 27 28 ... Next page Last page