Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

MUDr. Ján Sýkora, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

Pavol Sýkora

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocný robotník

Janka Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Office of the Vice-dean for international relations, JFMed International relations office
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117

Mária Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav telesnej výchovy
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Daniela Šarkanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Katharina Maria Šebáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Dagmar Šebová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
First page Previous page ... 78 79 [80] 81 82 ... Next page Last page