Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Michaela Šupejová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPAS

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574

MUDr. Juraj Šutovský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Adam Švec, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Dávid Švec

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v
dekan, prodekan fakulty

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 034

MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
odborný asistent VŠ učiteľ

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 628
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 85 ... Next page Last page