Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Katarína Maťašová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD/x

prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný

Filip Matia

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Alireza Matloobi

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF/x

Emília Matuščínová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát materiálno-technick.zásobovania
nákupca (zásobovač, nákupca)
043/2633 119

MUDr. Tomáš Matuška

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dCH/x

MUDr. Zdenka Matušková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dVN/x

Jana Mazáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 506

Ing. Milan Mázor

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník

Mgr. Jana Mazuchová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
First page Previous page ... 48 49 [50] 51 52 ... Next page Last page