Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Marek Malík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

Vladimír Malina

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
domovník
043/2633 524

Milota Malinová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 313

Mgr. Nora Malinovská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 520

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633

Mgr. Branislav Malý

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dOSE

Martin Marák

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 674

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Zuzana Marčeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, PR manažér marketingová komunikácia
PR manažér marketingová komunikácia

MUDr. Adam Markocsy

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPD/x
First page Previous page ... 46 47 [48] 49 50 ... Next page Last page