Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Jana Maceková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 674

Miloslava Maceková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 515

MUDr. Andrea Mačejová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dKF

MUDr. Andrea Mačejová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Jaroslav Madleňák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dOSE

Milada Majerčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná

MUDr. Alžbeta Majtanová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 357
First page Previous page ... 45 46 [47] 48 49 ... Next page Last page