Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Miriam Hrkľová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Stanislav Hronček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
Employee

Monika Hrončová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Hrúzová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ľuboš Hudák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB
First page Previous page ... 24 25 [26] 27 28 ... Next page Last page