Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Mária Hnátová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Jakub Hoferica

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MUDr. Babeta Hofericová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Eva Holíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
sekretárka, sekretár
043/2633 406

Simona Holkovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Pavol Hollý, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Patrik Horan

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
First page Previous page ... 22 23 [24] 25 26 ... Next page Last page