Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Ján Grossmann

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNEUR/x

MUDr. René Gumulák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Matej Gura, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Jaroslava Gužiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

Mgr. Dominika Hajdúchová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF

Emília Hajnecká

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
Employee
043/4132 532

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439
First page Previous page ... 20 21 [22] 23 24 ... Next page Last page