Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský
043/4132 532

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MDDr. Andrej Ivan Halaša

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dZLE/x

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439

MUDr. Tatiana Haličková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marek Hampel

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár
First page Previous page ... 20 21 [22] 23 24 ... Next page Last page