Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Emília Hajnecká

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský
043/4132 532

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MDDr. Andrej Ivan Halaša

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dZLE/x

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439

MUDr. Tatiana Haličková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 19 20 [21] 22 23 ... Next page Last page