Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ivana Frličková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ján Frnda

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Mgr. Monika Frndová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 315

MUDr. Anna Fukasová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Jana Gabajová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261

MUDr. Lucia Galčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Klaudia Galliková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Vladimír Gíreth

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 220
First page Previous page ... 17 18 [19] 20 21 ... Next page Last page