Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Jana Zagrapanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Peter Zahorjan

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dCH/x

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

Tomáš Zaťko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644

Iryna Zavhorodnia

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 718
043/4203 733

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 734
First page Previous page ... 91 92 [93] 94 95 Next page Last page