Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Miroslava Stankovianska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dGP/x

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4131 895

MDDr. Barbora Stenchláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dZLE/x

MDDr. Barbora Stenchláková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Jaroslava Stoláriková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Referát bezpeč.a ochrany zdravia a PO
bezpečnostný technik, referent bezpečnos
043/2633 325

MUDr. Tomáš Strachan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Petra Strachilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
referent v administratíve, i. n.
043/2633 207

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 767
First page Previous page ... 75 76 [77] 78 79 ... Next page Last page