Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Štifilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 448

Kamila Štrbová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

MUDr. Jakub Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

MUDr. Jakub Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Milan Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574

MUDr. Adam Švec, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 73 74 [75] 76 77 ... Next page Last page