Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Miroslava Serdelová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
sekretárka, sekretár
043/4133 985

PhDr. Jana Seryjová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vedúci prevádzky veľkého ubytovacieho za
043/2633 501
0915 396 973

Shayera Sherzai

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Martin Schnierer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy

Mgr. Jana Simonidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin
prodekan fakulty

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4131 005

MUDr. Jana Siváková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Richard Sivulič

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPAS
First page Previous page ... 72 73 [74] 75 76 ... Next page Last page