Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Eva Lukáčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4133 034

Bc. Peter Ľupták

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov

MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ľubomíra Ľuptáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 494

Ing. Jana Maceková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 674

Miloslava Maceková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 515

MDDr. Anna Macurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dZLE/x

MUDr. Andrea Mačejová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dKF
First page Previous page ... 48 49 [50] 51 52 ... Next page Last page