Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

MUDr. Katarína Lešková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPAS

MUDr. Katarína Lešková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Monika Letrichová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

Bc. Jana Lettrichová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Monika Lettrichová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
sekretárka, sekretár
043/2633 716

Jana Ličková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocník a upratovač, i. n.

Lýdia Lichancová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
sekretárka, sekretár
043/4237 573

MUDr. Ľudmila Lineková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN/x

MUDr. Peter Lipták, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
First page Previous page ... 46 47 [48] 49 50 ... Next page Last page