Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Bc. Katarína Lamošová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 630

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav molekulovej biológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 803

MUDr. Simona Laštíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x

Anna Laučeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
administratívny zamestnanec, i. n.
043/2633 404

Jarmila Laučeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 515

MUDr. Zuzana Lazarová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 404

MUDr. Ján Lazor

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
Employee

Patrik Lecký

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
First page Previous page ... 45 46 [47] 48 49 ... Next page Last page