Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Elena Mikušová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
sekretárka, sekretár
043/4203 419

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Docent vysokšej školy

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Dermatovenerologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 431

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Miloslav Mišánik

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dCH

MUDr. Miloslav Mišánik

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Jakub Míšek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
2.16

Ing. Ivana Mišíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník

Miroslava Mizerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
sekretárka, sekretár
043/4135 001
First page Previous page ... 56 57 [58] 59 60 ... Next page Last page