Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

dipl. AHE Zuzana Remišová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Agáta Rešetárová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405

Ing. Veronika Rešutíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 118

MUDr. Tomáš Rokos, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Milan Roľko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
prevádzkový zámočník, údržbár

Monika Roľková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Mariana Rončáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
8.dVN/x
First page Previous page ... 69 70 [71] 72 73 ... Next page Last page