Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Miroslava Javorková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Samuel Javornický, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 214

prof. Mgr. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 959

Katarína Jesenská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Ľuboš John

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Miroslav Jozefík

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Jana Jurečeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Jakub Jurica

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x
First page Previous page ... 30 31 [32] 33 34 ... Next page Last page