Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Monika Hrončová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Hrúzová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Ľuboš Hudák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616

Ing. Alena Hulejová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 606
043/2633 822

Mgr. Natália Huňarová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MVDr. Sandra Hurta Csizmár, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 23 24 [25] 26 27 ... Next page Last page