Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Ľuboš Hudák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616

Ing. Alena Hulejová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
sekretárka, sekretár
043/2633 205

Mgr. Natália Huňarová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MVDr. Sandra Hurta Csizmár, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., MSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika infektológie a cestovnej medicín
odborný asistent,vysokej školy

MUDr. Peter Huťka

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Anton Hutko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 217
0903 304 080

Ing. Miroslav Hutko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborník v informatike pre technické odb
043/2633 826

MDDr. Daniel Hvizdoš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dZLE/x
First page Previous page ... 23 24 [25] 26 27 ... Next page Last page