Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

PhDr. Eva Holíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
sekretárka, sekretár
043/2633 406

MUDr. Pavol Hollý, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 651
5.27

MUDr. Patrik Horan

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Simona Horná

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 938

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dARES/x

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

Mgr. Miloš Hrabovský

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 330
First page Previous page ... 23 24 [25] 26 27 ... Next page Last page