Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Lukáš Blahút

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Tímea Blichová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

Alica Bobeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115

MUDr. Daniel Bolek

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Bolfíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 525

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433
First page Previous page ... 5 6 [7] 8 9 ... Next page Last page