Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Daniela Beňadiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dOSE/x

MUDr. Mária Beníčková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Denisa Beriková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dBF

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
prodekan fakulty

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Lukáš Blahút

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec
First page Previous page ... 4 5 [6] 7 8 ... Next page Last page