Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Lucia Spurná

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dARES/x

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matej Stančík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslava Stankovianska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dGP/x

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4131 895

MDDr. Barbora Stenchláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dZLE/x

MDDr. Barbora Stenchláková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Jaroslava Stoláriková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Referát bezpeč.a ochrany zdravia a PO
bezpečnostný technik, referent bezpečnos
043/2633 325
First page Previous page ... 70 71 [72] 73 74 ... Next page Last page