Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Katarína Nezdobová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 122

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 359

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
docent vysokej školy
043/4131 005

Mgr. Simona Nováčiková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný

Mgr. et Mgr. Martin Novák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 629

Mgr. Zuzana Novákiová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
Docent
043/2633 618

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 904

MUDr. Peter Novodvorský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Filip Olekšák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 54 55 [56] 57 58 ... Next page Last page