Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421

Mgr. Dagmar Batková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
043/4203616
724

MUDr. Estera Beháňová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dCH/x

Adrián Beľa

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Monika Beliančinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN

Bc. Jana Bellová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
First page Previous page ... 3 4 [5] 6 7 ... Next page Last page