Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Peter Vyšehradský

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 730
043/4133 950

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jana Zagrapanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Peter Zahorjan

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dCH/x

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

Tomáš Zaťko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644

Iryna Zavhorodnia

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 89 90 [91] 92 93 Next page Last page