Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 431

Mgr. Ivana Šimerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Referát podnikateľskej činnosti
referent v administratíve, i. n.
043/2633 104
41324

Nina Šimičáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Štefánia Šimková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Škamla

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 467

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 79 80 [81] 82 83 ... Next page Last page