Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Peter Kunč, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Lenka Kunertová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dAHEm/x

MUDr. Lenka Kunertová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 493

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4131 005

Ing. Jana Kurhajcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 102

Mgr. Zdenka Kurinská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
sekretárka, sekretár
043/2633 778

Marián Kuriško

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
043/2633 522

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 400

Ing. Dana Kušnierová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 42 43 [44] 45 46 ... Next page Last page