Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ladislav Kovalčík

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vrátnik
043/2633 449

RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Richard Koyš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dARES/x

MUDr. Marek Kozár, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Erik Kozubík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Alexandra Kožová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Miloslav Krajčík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633318

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 754
First page Previous page ... 39 40 [41] 42 43 ... Next page Last page