Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261

MUDr. Silvester Galo, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Adrian Garchar

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

Ing. Silvia Gavliaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Vladimír Gíreth

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 220

MUDr. František Golas

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

Mgr. Eduard Gondáš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dLKFB

MUDr. Martin Grajciar

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Tomáš Grajciar

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee
First page Previous page ... 17 18 [19] 20 21 ... Next page Last page