Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 699
043/2633711

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4135 001

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Miroslava Drotárová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MUDr. Miroslava Drotárová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Sára Dudášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Andrea Duchajová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Bc. Katarína Dullová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 110

MUDr. Petra Ďurčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x
First page Previous page ... 12 13 [14] 15 16 ... Next page Last page