Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Leonard Janík

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.
043/2633 491

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
Docent
043/2633 779
0908 902 998

Bibiána Janíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 105

Jana Jankovíchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605

prof. PhDr. Darja Jarošová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 401

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 451

MUDr. Miroslava Javorková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 29 30 [31] 32 33 ... Next page Last page