Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Eduard Farkaš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Anna Farkašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

MUDr. Tomáš Fecko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Employee

PharmDr. Lenka Fedorová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dFA/x

MUDr. Nikola Ferencová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Martina Feriancová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Nina Ferková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVZ/x

MUDr. Simone Fin

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 15 16 [17] 18 19 ... Next page Last page