Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633

Mgr. Eva Štermenská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 223

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Štifilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 448

Kamila Štrbová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

Mgr. Jana Šubíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jakub Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

MUDr. Jakub Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Milan Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 85 ... Next page Last page