Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 904

MUDr. Branislav Šlenker

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD

MUDr. Branislav Šlenker

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Viera Šlepcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819

Mgr. Lenka Šluchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie

Mgr. Jakub Šofranko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB

MUDr. Marta Šošková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Andrej Štefák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 80 81 [82] 83 84 ... Next page Last page