Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

Tomáš Zaťko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644

Iryna Zavhorodnia

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 718
043/4203 733

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 734

PhDr. Mária Zibolenová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Alexandra Zvozilová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dFA

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 Next page Last page