Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 654

Petra Brezániová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Bc. Eva Brezianska

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Pokladňa
pokladník v organizácii

MUDr. Mária Breznická

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

Mgr. Mária Brodňanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633660
3.96

MUDr. Ľubica Brodová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
riadiaci pracovník výskumu a vývoja i.ne
043/2633 615
First page Previous page ... 6 7 [8] 9 10 ... Next page Last page