Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 645

Mgr. Viera Buchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Ing. Bc. Zuzana Buchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Sekretariát dekana
sekretárka
043/2633 309

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
Odborný asistent

MUDr. Michal Cibulka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 660
3.96

Mgr. Lucia Cibulková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

Mgr. Radoslava Cifríková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
8.dOSE/x

MUDr. Adam Cigánik

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ
First page Previous page ... 7 8 [9] 10 11 ... Next page Last page