Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 654

Petra Brezániová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Bc. Eva Brezianska

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Pokladňa
pokladník v organizácii

MUDr. Mária Breznická

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

Mgr. Mária Brodňanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633660
3.96

MUDr. Ľubica Brodová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
riadiaci pracovník výskumu a vývoja i.ne
043/2633 615

MUDr. Monika Brunclíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 6 7 [8] 9 10 ... Next page Last page