Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Viktor Čech

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 224

PhDr. Dominika Čecho

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVZ

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 595

MUDr. Patrícia Čelková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD

MUDr. Patrícia Čelková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Andrej Čereš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB/x

Ing. Jana Čerňanová Krohová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473

MUDr. Ján Červeň, MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

Ing. Andrea Červenáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
043/2633 507
First page Previous page ... 9 10 [11] 12 13 ... Next page Last page