Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Daniela Kapustová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD

MUDr. Daniela Kapustová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Iveta Kasalová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Babeta Kašovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511

Viera Kaššayová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 301

Ing. Mária Kaššová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Ivan Kecskés

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428
First page Previous page ... 33 34 [35] 36 37 ... Next page Last page