Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Miroslava Kňazúrová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Martina Knoško Brožová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589

Eva Kohútová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473
First page Previous page ... 35 36 [37] 38 39 ... Next page Last page