Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Desana Kiselová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Bc. Ferko Kiš

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
IT Project Manger

MUDr. Patrícia Kleinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

Zdenka Kleinová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212

MUDr. Ján Kliment, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
043/4133 034

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
odborný asistent
043/4133 034

MUDr. Adriana Klimentová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity

MUDr. Žofia Klimová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPD/x
First page Previous page ... 35 36 [37] 38 39 ... Next page Last page