Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Zdenka Kurinská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
sekretárka, sekretár
043/2633 778

Marián Kuriško

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
043/2633 522

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 400

Hana Kušnierová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
sekretárka, sekretár
043/2633 407

Katarína Kuzmová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 120

Ing. Eva Kvaltínyová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn

MUDr. Júlia Kvaššayová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Roman Kyčina

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

Anna Kysacká

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 705
First page Previous page ... 39 40 [41] 42 43 ... Next page Last page