Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Tomáš Kukučka

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dKF

Veronika Kulavjaková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie investičnej výstavby a majetku
stavebný technik i. n.

Oľga Kulichová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Dermatovenerologická klinika
sekretárka
043/2633 782

Darina Kulišková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 458

MUDr. Peter Kunč, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Lenka Kunertová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dAHEm/x

MUDr. Lenka Kunertová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 493

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4131 005

Ing. Jana Kurhajcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 102
First page Previous page ... 38 39 [40] 41 42 ... Next page Last page